top of page

INTEGRITETSPOLICY

Vi åtar oss att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicy" eller "Policy") gäller alla webbsidor som är relaterade till webbplatsen. Den information som samlas in genom information som skickas via onlineformuläret på webbplatsen kommer inte att användas för något annat än det som anges i denna sekretesspolicy.
Sådan insamlad personlig information kan återanvändas och lagras av oss under en rimlig tid och för att vi ska kunna slutföra någon av våra relaterade tjänster, inklusive bland annat all marknadsföring och reklam för produkter av oss själva.


Webbplatsen kan samla in viss information om ditt besök, inklusive men inte begränsat till namnet på internetleverantören och IP-adressen (Internet Protocol) genom vilken du går in på Internet; datum och tid när du besöker webbplatsen; de sidor som du besöker när du är på webbplatsen och internetadressen till den webbplats som länkar dig direkt till webbplatsen.


Denna information används bland annat för att förbättra webbplatsen, analysera trender och administrera webbplatsen. Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy, skicka ett e-postmeddelande till info@alende.org. Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar.


Genom din användning av webbplatsen anger du att du accepterar våra användningsvillkor. Om du inte godkänner denna policy, vänligen fortsätt inte att använda webbplatsen.


Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av ändringar i denna sekretesspolicy kommer att betraktas som ditt godkännande av dessa ändringar. Genom att registrera dig på webbplatsen ger du ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig. Kommunikationsformen kan inkludera, men är inte begränsad till, elektronisk post, mobil kommunikation (SMS) och och telefonsamtal.


Om du förser oss med personligt identifierbar information genom att använda vår webbplats kommer den information du har gett att delas med tredje part förutom med ditt uttryckliga samtycke. Om du vill avsluta prenumerationen på våra tjänster, skicka ett e-postmeddelande till info@alende.org.
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar.

 

 

 

 

Användning av webbplatsen
Du får endast använda webbplatsen för att bläddra i innehållet, frivilligt ange legitim information och ska inte använda webbplatsen för andra ändamål, inklusive men utan begränsning till, inmatning av falsk eller bedräglig information. Du får bara använda webbplatsen om du är vuxen major (över 18 år) och därför är det viktigt att veta att minderåriga inte får använda webbplatsen. Webbplatsen och innehållet i den får inte kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, sändas eller distribueras. Observera vidare att djuplänkning, inbäddning eller användning av analog teknik är strängt förbjudet. Obehörig användning av webbplatsen och / eller materialet på webbplatsen kan bryta mot tillämplig lagstiftning om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter eller andra lagar.

Våra rättigheter
Vi kan: modifiera eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent, webbplatsen (eller någon del därav) med eller utan meddelande till dig och du bekräftar att vi inte ska hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring av eller återkallande av webbplatsen; och / eller ändra dessa villkor då och då med eller utan meddelande till dig, och din fortsatta användning av webbplatsen (eller någon del därav) efter sådan ändring ska anses vara ditt godkännande av sådan ändring. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att underhålla webbplatsen. Webbplatsen kan komma att ändras då och då. Du kommer inte att vara berättigad till någon ersättning om din användning av någon del av webbplatsen påverkas i alla fall och eller på grund av ett misslyckande, upphävande eller återkallande av hela eller delar av webbplatsen på grund av omständigheter utanför vår kontroll.


Cookiespårning
Webbplatsen kan använda cookie och spårningsteknik då och då beroende på, men inte begränsat till, de funktioner som erbjuds. Cookie- och spårningsteknik är användbar för att samla in information som webbläsartyp och operativsystem, spåra antalet besökare på webbplatsen och förstå hur besökare använder webbplatsen. Cookies kan också hjälpa till att anpassa webbplatsen för besökare. Personlig information kan inte samlas in via cookies och annan spårningsteknik, såvida och i det fall du tidigare lämnat personlig identifierbar information kan cookies vara knutna till sådan information. Genom att registrera dig hos oss ger du därför ditt samtycke till att dela sådan information med tredje part.


Tredjepartslänkar
I ett försök att ge våra användare ökat värde kan vi tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och accepterar vidare att vi inte stöder och inte är ansvariga eller ansvariga i alla fall, direkt eller indirekt, för sekretesspraxis eller innehållet (inklusive felaktig framställning eller ärekränkande innehåll) av sådana webbplatser, inklusive men utan begränsning till, reklam, produkter eller annat material eller tjänster på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser, eller för skada, förlust eller brott som orsakats eller påstås orsakas av, eller i samband med, användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på sådana externa webbplatser eller resurser.


Övervakning
Vi har rätt att efter eget gottfinnande övervaka all aktivitet och innehåll som är kopplat till webbplatsen. Vi kan undersöka alla rapporterade överträdelser av dessa Allmänna villkor eller klagomål och vidta alla åtgärder som vi anser lämpliga som kan inkludera, men är inte begränsat till, att utfärda varningar, stänga av, avsluta eller fästa villkor för din åtkomst och / eller borttagning av allt material från webbplatsen.


Lag
Villkoren regleras uteslutande av och tolkas i enlighet med Sveriges lagstiftning vars domstolar har exklusiv behörighet i alla tvister.


Elektronisk kommunikation
När du besöker webbplatsen eller skickar e-postmeddelanden till oss kommunicerar du med oss ​​elektroniskt. Din användning av webbplatsen ska anses vara ditt samtycke till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt, vilket gör att vi kan kommunicera med dig via e-post eller genom att lägga upp meddelanden på webbplatsen. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, uppfyller alla lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Immateriella rättigheter
Allt innehåll som ingår på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datakompileringar och programvara, är vår egendom eller vår innehållsleverantörs egendom och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll på webbplatsen är vår exklusiva egendom och skyddas av internationella lagar om upphovsrätt. All programvara som används på webbplatsen tillhör vår programvaruleverantör och är skyddad av internationella upphovsrättslagar. Varumärken, namn, logotyper och servicemärken (tillsammans "Varumärken") som visas på webbplatsens registrerade och oregistrerade varumärken tillhör oss. Ingenting som finns på webbplatsen, förutom som uttryckligen anges i användarvillkoren, ska tolkas av dig som beviljande av någon licens eller rätt att använda något varumärke utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Alla rättigheter till och till innehållet och varumärkena förbehålls och behålls av oss och / eller våra innehållsleverantörer. Du erkänner vidare att vi och / eller våra innehållsleverantörer är innehavare av allt innehåll och varumärken på webbplatsen, oavsett om det utgör konfidentiell information eller inte, och att du inte har någon rättighet, titel eller intresse för sådant material.


Garantier
Vi ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, för driften av webbplatsen eller information, innehåll, material och / eller produkter som ingår på webbplatsen. Du samtycker uttryckligen till att din användning av denna webbplats är på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag fraskriver vi oss alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Vi garanterar inte att webbplatsen, dess servrar eller e-post som skickas från oss är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi ansvarar inte på något sätt för skador av något slag som härrör från användningen av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande och följdskador. Varken vi eller våra styrelseledamöter, anställda, befäl, leverantörer eller tjänsteleverantörer gör några garantier av något slag inklusive men inte begränsat till uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier avseende driften av webbplatsen eller information, innehåll, material, eller produkter som ingår på webbplatsen. Du samtycker uttryckligen till att din användning av webbplatsen är på egen risk. Under inga omständigheter ska vi, våra styrelseledamöter, anställda, befäl eller våra leverantörer eller tjänsteleverantörer vara ansvariga för förlorade vinster eller några speciella, tillfälliga eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med användningen av webbplatsen, våra tjänster eller villkoren. och villkor (hur som helst, inklusive men inte begränsat till vårdslöshet).


Allmän
Vi ger dig en begränsad licens för att komma åt webbplatsen. Denna licens tillåter inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av webbplatsen eller dess innehåll; all insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar eller priser; all derivatanvändning av webbplatsen eller dess innehåll; nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan handlare; eller någon användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data. Observera att det är ditt ansvar att kontrollera webbplatsen regelbundet för att avgöra om några ändringar har gjorts i Allmänna villkor och din fortsatta användning av webbplatsen kommer att anses vara ditt godkännande av Allmänna villkor. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du skickar all och / eller din personliga information frivilligt på vår webbplats och för användning av sådan information av oss. Webbplatsen eller någon del därav får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas, besöks eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt syfte utan vårt föregående skriftliga medgivande. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan egen information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) som tillhör oss och våra dotterbolag utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Denna integritetspolicy finns på både engelska och svenska. Vid tvist gäller den engelska versionen.

BEGRÄNSNING AV VÅRT ANSVAR OCH ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

bottom of page